Wat heeft AOVN te bieden.

Je wil gaan studeren, maar je ontdekt dat je na de derde klas van de middelbare school een profiel gekozen hebt waar het vak natuurkunde niet in zit terwijl je gewenste studie dat wel vereist. Dat hoeft geen probleem te zijn. Je kan een zogenoemd voortentamen afleggen. Zie ook http://www.ccvn.nl . Tijdens zo’n voortentamen wordt getoetst of je de middelbare schoolkennis voor het vak natuurkunde beheerst.

Je kan je voorbereiden voor zo’n voortentamen met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde cursussen. AOVN biedt zo’n cursus aan voor mensen uit Amsterdam en ruime omgeving.

AOVN onderscheidt zich van de andere cursusaanbieders door zijn kleinschaligheid ( vijf tot vijftien deelnemers en meestal minder dan tien) en de specialisatie voor het vak natuurkunde.